31 / 12 / 2014

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców - znasz je wszystkie?

Zapewne wiesz już o tym, że 25 grudnia 2014 r. na mocy Dyrektywy 2011/83/UE zaczęła obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. Ma ona na celu zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta, głównie poprzez poinformowanie go o wszystkich, także zupełnie nowych uprawnieniach.

Warto zadbać o to, by wypełnić wszystkie obowiązki informacyjne, nie tylko po to, by nie narażać się na przykre konsekwencje, ale też po to, by zyskać zaufanie swoich klientów.

A więc, do rzeczy. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli przez konsumenta związania się umową, czyli najpóźniej w chwili wejścia na stronę WWW sklepu internetowego, właściciel sklepu internetowego  ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały poinformować o:

 • głównych cechach produktu
 • dokładnych danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • numerze telefonu lub faksu oraz adresie poczty elektronicznej do kontaktu z przedsiębiorcą oraz kosztach związanych z połączeniem
 • łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
 • stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji
 • trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • gwarancji
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu niezbędnym do prawidłowego działania sklepu internetowego
 • polubownym rozstrzyganiu sporów
 • kodeksie dobrych praktyk

Zupełną nowością jest wymóg umieszczania określonych informacji także w treści zakładek stron WWW wraz z oznaczeniem przycisku, za pomocą którego konsument składa zamówienie podpisem: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. To sprawia, że nowościami w prawie powinni zainteresować się także developerów stron internetowych.

Więcej informacji, a także pomoc w dopełnianiu obowiązków informacyjnych uzyskasz tutaj.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok